Godzone camp je intenzívny letný tábor trvajúci 6 dní, určený pre mladých ľudí vo veku od 14 do 19 rokov. Tento týždeň je plný zábavy, dobrodružstiev a nových priateľstiev, a predovšetkým je plný Božieho konania. Toto nie je len ďalší bežný tábor s plánovanými aktivitami. Naším cieľom je prekročiť hranice všednosti a objaviť skutočnú slobodu, radosť a prijatie, ktoré nachádzame len v Bohu.

 

 Godzone camp je známy svojou nezameniteľnou atmosférou, unikátnymi súťažami a náročnými výzvami. Tu posunieš svoje limity a zažiješ chvíle, na ktoré budeš spomínať celý svoj život. Okrem toho môžeš očakávať hlboké modlitebné večery plné chvál a radosti, vypočuješ si skutočné príbehy mladých ľudí, započúvaš inšpiratívne formačné slová a v neposlednom rade spoločne oslávime svätú omšu. 

Godzone camp nie je len obyčajný tábor. Je to miesto, ktoré môže zmeniť tvoj život.

ocampe

ZĽAVA DO KONCA MÁJA

299€

349€

ZĽAVA DO KONCA JÚNA

329€

349€

NORMÁLNA CENA
DO KONCA
JÚLA

349€

Registrácia končí 31. júla alebo do naplnenia kapacity.

cena

CENA ZAHŔŇA

  • kompletný 6 dňový program
  • ubytovanie v 2 až 4 lôžkových izbách
  • strava 5x denne
  • 30 členný animátorský tím
  • náklady na externých hostí

80% ceny z Godzone campu pokrývajú náklady na ubytovanie v hoteli Remata a stravu. 

Zvyšná suma pokrýva náklady na realizáciu programu.

ÚHRADA

Poplatok za Godzone camp je možné uhradiť naraz, do 14 dní od registrácie, alebo v 3 fázach:

  • 1/3 sumy je potrebné uhradiť do 14 dní od registrácie
  • 2/3 sumy je potrebné uhradiť do konca júna
  • 3/3 sumy je potrebné uhradiť do konca júla.

Registrácia je platná a definitívna len po úplnej úhrade účastníckeho poplatku.

STORNO

do 30. mája je storno poplatok 25%

do 30. júna je storno poplatok 50%

do 31.júla je storno poplatok 100%

 

V prípade že si prihlásený účastník nájde za seba náhradu, storno poplatok bude zrušený.

JEDINEČNÁ ZÁBAVA

originálne súťaže | tímové aktivity
kvíz | pokladovka
športové aktivity | neformálna zábava

HLBOKÉ VZŤAHY

spoznanie nových ľudí | skutočné priateľstvá
otvorené diskusie | malé skupinky
hlboké zdieľanie | úprimné rozhovory

BOŽIE KRÁĽOVSTVO

príbehy ľudí dotknutých Bohom | zakúsenie živej viery
spoločné modlitby chvál | sv. omša
osobné modlitby za ľudí | život v Duchu Svätom

Čo je zahrnuté v cene Godzone campu?

V cene Godzone campu je zahrnuté ubytovanie v 2,3 a 4 lôžkových izbách hotelu Remata. Zahrnutá je strava 5x do dňa – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Cena zahŕňa náklady za  kompletný program, tj. materiály na zábavnú časť programu, všetky zabezpečujúce materiály, prenájom atrakcií, a náklady na ubytovanie a stravu pre 30 členný animátorský tím.

Kto Godzone camp organizuje?

Godzone camp organizuje občianske združenie Godzone. Projekt Godzone je súčasťou Katolíckej Cirkvi, viac o jeho celoročnej službe nájdete TU 

Kto preberá za neplnoleté dieťa zodpovednosť (dozor nad dieťaťom? Sú animátori dospelí?)

Za neplnoletých majú zodpovednosť animátori, ktorí sú všetci plnoletí. Drvivá väčšina z nich si prešla formáciou v niektorej z animátorských škôl na Slovensku.
Zodpovedným vedúcim Godzone campu 2024 je Lukáš Valach.

Je na Godzone campe aj duchovné vedenie (kňaz)? Je prítomný počas celého tábora?

Áno, na Godzone campe 2024 bude súčasťou po celú dobu kňaz otec Andrej Branický, ktorý bude vysluhovať sv. omšu a bude počas celého campu
k dispozícii účastníkom na sv. spoveď alebo duchovný rozhovor.

Bude mať účastník Campu pri sebe svoj telefón?

Z dôvodu zintenzívnenia zážitku je možné, že niekedy počas týždňa nebude účastníkovi sprístupnený telefón, okrem vyhradeného času počas dňa. O tom kedy sa to stane a ako nás v prípade potreby kontaktovať, budeme včas rodičov informovať. 🙂

Ide o katolícke podujatie?

Godzone camp organizujú členovia katolíckych spoločenstiev, najmä spoločenstva SP, ktoré pôsobí na Sliači a je súčasťou miestnej farnosti sv. Mikuláša.

Aký je spôsob ubytovania?

Ubytovanie je v dvoch budovách, v rámci areálu a priestorov hotela Remata. Izby sú 2,3 a 4 lôžkové a rozdelené na dievčatá a chlapcov. Účastníci môžu vo formulári napísať svoju preferenciu s kým by chceli byť na izbe.

Ako je to v prípade neúčasti so stornopoplatkom?

Stornopoplatky za zrušenie účasti na Godzone campe sú nasledovné:

Odhlásenie sa do 30. mája – storno poplatok 25% z celkovej sumy.

Odhlásenie sa do 30. júna – storno poplatok 50% z celkovej sumy.

Odhlásenie sa do 31.júla – storno poplatok 100% z celkovej sumy.

V prípade že si prihlásený účastník nájde za seba náhradu, storno poplatok bude zrušený

Aký je spôsob dopravy? Môžeme dieťa priviesť priamo do tábora?

Doprava na Godzone Camp a z neho je individuálna. Účastníci môžu prísť vlakom alebo autobusom na stanicu “Ráztočno” odkiaľ ich kyvadlovou dopravou odvezieme na miesto Campu. Registrácia bude na Godzone campe prebiehať v nedeľu 18.08. od 15:00 do 16:00.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ku Godzone campu, napíšte nám na godzonecamp@gmail.com

otazky