Výročná správa projektu Godzone 2016

Ďalší rok je za nami a my sa v Godzone opäť trochu obzeráme späť a v bázni vidíme ako nás Otec viedol a žehnal v roku 2016. Preniká nás vďačnosť, bázeň a zároveň túžba ísť stále ďalej. Vidíme mnohé kroky viery, ktoré nás Duch Svätý motivoval robiť a ďakujeme za to, že sa vždy priznal.