500x480

Spomínate si, kedy ste prvýkrát počuli o Godzone? Možno to bolo v roku 2009, pretože práve vtedy sme prvýkrát počas Týždňa Cirkvi pre mládež navštívili niekoľko miest, v ktorých bolo zrealizované prvé turné pod názvom: „Enter the Godzone“. Turné vzniklo na základe služby Spoločenstva SP a spolupráce s kapelou Christallinus a hosťami. Vtedy sme ešte nevedeli, že čoskoro vznikne naša dlhodobá služba – projekt Godzone.

Na začiatku to bolo iba Enter the Godzone, do ktorého sme investovali náš čas, talent, zháňali sme sponzorov a podporu. V priebehu rokov sa však projekt Godzone rozrástol a stále rastie. Turné sa stalo „bežnou“ súčasťou roka a pribudli ďalšie podujatia a projekty, ako Godzone konferencia, misijná služba Godzone mission, líderská animátorská škola Godzone school, modlitebné stretnutia Zvolanie, evanjelizácia v mestách Nádej má meno, pravidelný live stream z modlitbových stretnutí Zlomení, internetový obchod s evanjelizačným oblečením Godzone shop, portál Godzone.TV, mobilná aplikácia KIOBK, televízna relácia Godzone magazín, Ženská konferencia... Narástli sme... A zároveň vyrástli z niektorých vecí...

Základný tím kancelárie Godzone narástol. Z troch členov sa stali pätnásti. Niektorí z nich začali pracovať v kancelárii naplno. Zmena priestorov bola preto nevyhnutná – viac sme sa nemohli tlačiť v jednej miestnosti. Sami si uvedomujeme, že zmena je dôležitá a potrebná, pretože naša práca je stále rozmanitejšia a náročnejšia. Chce to viac našich síl, viac nasadenia a potrebných je aj viac ľudí, viac materiálu, viac dodávateľov, viac nápadov. Prišiel teda čas, kedy ukončujeme našu kampaň „Hľadáme 500 z vás“. Prečo? Lebo na to, aby sme mohli fungovať, potrebujeme ísť ďalej.

aktualnystav

N(V)AŠE DIELO !

Ako fungujeme je asi najčastejšou otázkou, s ktorou sa stretávame. Na to, aby mohol projekt Godzone reálne fungovať nestačí len naša práca, talenty či nasadenie. Na realizáciu jednotlivých častí projektu, aktivít a pod. je nevyhnutné mať financie. Robíme všetko pre to, aby sme čo najviac vykryli našou prácou. Ale to, žiaľ, nestačí.

V súčasnosti realizujeme niekoľko menších projektov pod záštitou projektu Godzone. Ich množstvo narástlo. A práve to je dôvod, prečo tu, v Godzone kancelárii, niektorí z nás pracujú naplno. Rozsah projektu nám neumožňuje venovať sa mu iba vo voľnom čase – popri škole či práci. Nestačilo by to. Preto sme sa rozhodli venovať 100% svojho pracovného času tomuto dielu. Nejde pre nás o projekt. Ide o to, že túžime priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu, povzbudenie. Chceme spolu budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto generácia prinesie. Túžime šíriť posolstvo evanjelia, hovoriť o Božej láske, prichádzať k ľuďom a hovoriť im o Bohu, ktorý premieňa naše životy každý jeden deň, prináša im plnosť, nádej a lásku.

Uvedomujeme si, že na to, aby sme toto všetko mohli robiť, sami nestačíme. Hľadáme ľudí, ktorí sa rozhodnú pravidelne podporovať tento projekt minimálne 10 eurami, alebo aj akoukoľvek väčšou sumou, a stanú sa tak súčasťou projektu Godzone. Bez vás by sme nemohli ďalej rásť.


PRAVIDELNÁ PODPORA

Pravidelná podpora nám umožňuje plánovať veci dopredu.

Registrácia tu

Finančná správa pre podporovateľov

Vyúčtovanie Godzone tour 2015

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Kedykoľvek môžete podporiť projekt Godzone na nasledovné č. účtu:

Číslo účtu pre SR v EUR
IBAN
SK4111000000002650080312

Číslo účtu pre ČR
(v CZK)
2401005071/2010

 

HĽADÁME 700 Z VÁS...

Hľadáme 700 pravidelných prispievateľov, ktorí prispejú aspoň 10 € mesačne a ktorí sa rozhodnú budovať s nami toto dielo. Vďaka Vašej podpore tak môžeme realizovať:
Počas Týždňa Cirkvi pre mládež realizujeme Godzone tour v 6 mestách – v roku 2015 to bude 5 miest na Slovensku a prvý krát v rámci tour aj jedno v Českej republike. V každom meste prebieha celovečerný evanjelizačný program, ktorého sa zúčastňuje stále viac a viac ľudí  - v roku 2013 to bolo 11 000 ľudí, v roku 2014 sa ho zúčastnilo 15 000 ľudí. V každom meste navštívime tiež niekoľko základných škôl, kde prostredníctvom krátkeho evanjelizačného programu počas doobedia pozývame žiakov na večerné podujatie.  Takáto forma pozvánky prebieha rovnako na námestiach jednotlivých miest, kedy tiež pozývame ľudí na účasť na večernom podujatí. Chceme, aby sa tour mohol zúčastniť naozaj každý – preto je vstupné pre každého účastníka zdarma.
Keďže sme nechceli stratiť kontakt s ľuďmi a našou túžbou bolo budovať vzťahy do hĺbky a ďalej, od roku 2012 realizujeme Godzone konferenciu. Dva dni plné prednášok, svedectiev, off-stage aktivít, svätej omše, modlitieb a chvál, počas ktorých môžu účastníci budovať nielen hlbšie vzťahy medzi sebou, ale tiež s Bohom. V roku 2015 sa Godzone konferencie zúčastnilo spolu 1 000 účastníkov.
Vďaka službe Godzone vznikajú na Slovensku malé spoločenstvá a ďalšie služby a uvedomujeme si, že mladí lídri potrebujú byť zakorenení vo svojom vzťahu s Bohom a základných princípoch našej viery. Preto sme v spolupráci viacerých spoločenstiev založili Godzone school. Počas dvoch rokov prípravy si účastníci prejdú formáciou nielen vo svojom osobnom živote, ale tiež v oblasti svojej služby. School sa venuje témam z oblasti duchovného života, novej evanjelizácie, práce s mladými ľuďmi, tímovej práce, komunikácie, vedenia spoločenstiev a vedenia chvál.
Jednou z našich najväčších túžob je ohlasovať silné posolstvo evanjelia, ktoré tento svet tak veľmi potrebuje. Veľmi dôležitým a kľúčovým nástrojom na jej dosahovanie sú Godzone mission, prostredníctvom ktorých spolu s evanjelizačným tímom navštevujeme rôzne mestá, obce, školy či spoločenstvá po celom Slovensku. Túžime, aby sa hranice Božej zóny na Slovensku rozrastali a aby Božia láska prenikala srdcia ľudí v každom jeho kúte.
Godzone shop je tiež jedným z nástrojov, ktorými chceme šíriť posolstvo evanjelia. Lebo na to, aby Boh konal, niekedy stačí len prejsť davom v mikine, na ktorej je nejaké evanjelizačné posolstvo... Už niekoľko rokov preto prinášame oblečenie, knihy, CD, tašky, ruksaky, odznaky a mnohé iné veci, ktoré šíria Božie kráľovstvo na zemi.
Prostredníctvom Godzone.TV prinášame nové klipy, svedectvá, vyučovania, albumy a DVD, ktorými chceme zásobovať generáciu KIOBK, prinášať jej povzbudenia, materiály ako i priestor, kde môže čerpať. Špeciálnou súčasťou je Godzone Acoustic, prostredníctvom ktorého dávame priestor kapelám slovenskej gospelovej scény a prinášame ich čerstvé videoklipy.
Godzone magazín je relácia projektu Godzone, v ktorej sa počas 30 minút dozviete naozaj čokoľvek. Od vyučovania cez svedectvo, videoklip či súťaž až po vtipnú rubriku „Ivo a Jay prestavujú“. Reláciu si môžete pozrieť raz za mesiac na TV LUX, TV NOE a Godzone.TV.
Mobilná aplikácia s pravidelným obsahom – blogmi, svedectvami, živým slovom ako i podcastmi. Cieľom aplikácie je prinášať Božie kráľovstvo a zásobovať generáciu mladých ľudí. Všetko nájdete na jednom mieste, kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí mať len prístup na internet.
Raz za mesiac prebieha v kinosále Hron na Sliači otvorené modlitebné stretnutie s názvom Zlomení. Pravidelne sa ho zúčastňuje viac ako 300 ľudí zo Sliača a okolia. Prinášame však aj jedinečnú možnosť – zúčastniť sa týchto stretnutí online. Prostredníctvom živého vysielania si môžete užiť chvály aj priamo vo svojej izbe či obývačke.
Predstavte si, že by sa všetci Slováci zjednotili v modlitbách za svoju krajinu. Že by vyprosovali, žehnali, prednášali svoju krajinu v modlitbách pred svojho Otca. Premodlievali každú jednu oblasť – umenie, ekonomiku, vzdelávanie, rodinu, vládu, médiá, náboženstvo. Práve to je cieľom modlitbových stretnutí Zvolanie. Mobilizovať obyvateľov tejto krajiny k modlitbám za Slovensko – s jedinou túžbou – aby bolo preniknuté Božou prítomnosťou. Posledné Zvolanie bolo realizované v roku 2014 s počtom účastníkov 1 400.
Vychádzať do ulíc a hovoriť o Ježišovi tam, kde sa naňho často zabúda. Našou túžbou je prinášať nádej do miest a do konkrétnych ľudských životov. Pretože nádej existuje. Aj keď ju už mnohí z nás stratili. Nádej, ktorá má moc meniť dejiny. Beznádej jej musí ustúpiť, pretože jej svetlo prežiari každú temnotu. Existuje nádej, ktorá oslobodzuje od strachu o budúcnosť. Existuje nádej, ktorá prináša obnovenie a uzdravenie. Existuje nádej, ktorá pozdvihuje a dáva život v hojnosti. Existuje nádej, vďaka ktorej je aj nemožné možným. Nádej, ktorej meno je Ježiš Kristus. Túto nádej chceme prinášať do ulíc miest prostredníctvom evanjelizácie na námestí. Prichádzame s našim tímom do ulíc miest, kde slúžime ľuďom rozhovormi, slovami povzbudenia či praktickou pomocou a pozývame ich, aby spolu s nami prišli večer na námestie sláviť pravú nádej – Ježiša.
„Boh miluje Slovensko“ skrýva názov celovečerného filmu, prvého z našej produkcie. Film je pátraním po “prebudení”- Božom pôsobení na Slovensku. Divákovi ponúka prierez dejinami a vývojom jednotlivých služieb a cirkví na Slovensku a načrtáva jeho smerovanie. Odráža sa od kontrastu skeptického pohľadu spoločnosti a proroctiev, ktoré boli nad Slovenskom vyslovené mnohými významnými kazateľmi a predstaviteľmi cirkví. Je to prvé dielo našej kancelárie tohto formátu. Veríme však, že nie posledné.
Každý z nás túži po zmene. Minimálne v jednej oblasti nášho života. Túžobne očakávame, že sa niečo stane, niečo sa zmení a veci budú iné – v práci, v škole, medzi priateľmi, v obchode, kde pravidelne nakupujeme. Čo však, ak my samotný môžeme túto zmenu začať? Zmenou atmosféry chceme motivovať ľudí k tomu, aby si všímali jeden druhého. Túžime, aby drobné dobré skutky zaplavili tento svet. Aby sa tak zmenila atmosféra v tejto krajine. A by sme si preukazovali lásku, úctu, povzbudzovali sa navzájom, pomáhali slabším. A práve na toto je zameraný projekt „Zmena atmosféry“. Chceme motivovať ľudí k dobrým skutkom a k tomu, aby menili atmosféru – tam, kde sú.
  Toto je to, čo robíme. To, kde investujeme svoj čas, svoje sily, svoje talenty. Nechceme ostať len pri týchto dvanástich bodoch. Túžime prinášať viac. Túžime ísť tadiaľ, kadiaľ nás Boh povedie. Kadiaľ nás bude volať. Uvedomujeme si, že všetky tieto projekty nemôžeme realizovať bez financií. Musíme zabezpečovať techniku, stravu, materiál, ubytovanie... To všetko patrí k tomu. Preto si vážime každú jednu formu podpory – každé jedno euro nám pomáha napĺňať a dosahovať náš cieľ – priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie.
 

SOM PRISPIEVATEĽ!?

Pred našimi prispievateľmi chceme byť absolútne vykazateľní a priehľadní. Preto každému nášmu pravidelnému prispievateľovi zasielame na záver každého mesiaca finančnú správu s podrobným vyúčtovaním. Transparentnosť je pre nás samozrejmosťou. Vo finančnej správe tak môžete vidieť, koľko financií sme prijali, koľko a do čoho sme investovali a aký je konečný stav nášho účtu. To však nie je všetko. V každom e-maily pripájame pár informácií zo zákulisia našej kancelárie. Nielen o tom, čo nás čaká, ale tiež, čo je za nami.

BENEFITY

Vážime si každé jedno rozhodnutie stať sa naším prispievateľom! Svoju vďaku chceme prejaviť aj prakticky – a to je dôvod, prečo každý náš prispievateľ okrem finančnej správy získava:
- Vyučovanie o financiách v podaní Richarda Vašečku vo forme videa
- Zľavu 15% na všetok sortiment v našom Godzone shope
- Digitálny obsah DVD zdarma!
- Zvýhodnený vstup na Godzone konferenciu