Vízia

Spojme sa v zápase za mladú generáciu a urobme VIAC pre Božie kráľovstvo. Prispejme aj týmto projektom k prebudeniu na Slovensku. Ponúknime evanjelium a jeho posolstvo naozaj atraktívnym spôsobom. Budujme generáciu ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo.

 

Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projektu je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Chceme spolu budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto generácia prinesie. Každý rok organizuje projekt godzone turné po Slovensku. Informácie o turné nádjete na stránke tour.godzone.sk.

Projekt Godzone je realizovaný občianskym združením “SP” a zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom Katolíckej cirkvi na plný úväzok pracujúcim s mládežou, tajomníkom Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska, riaditeľom Diecézneho centra voľného času, riaditeľom  Komisie pre mládež v Spišskej diecéze.

 

 

Ciele

(O čo nám ide?)

pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre život s Ježišom Kristom a v spolupráci so spoločenstvami im ukázať, kam môžu prísť po tom, ako sú oslovení posolstvom evanjelia.
veríme, že sme súčasťou jednej generácie bez ohľadu na dátum narodenia. Godzone buduje generáciu ľudí, ktorí budú v láske bojovať za Božie kráľovstvo, generáciu ľudí, ktorí budú mať vplyv vo všetkých oblastiach spoločnosti a prinášajú hodnoty Božieho kráľovstva.
chceme uvoľňovať ľudí povolaných do služby na plný úväzok, naplno využiť ich potenciál, zručnosti, dary a talenty, ktoré im Boh dal pre službu v Božom kráľovstve.
chceme zásobovať generáciu KIOBK živým slovom, svedectvami, podcastami, prinášať kvalitné vyučovania, prednášky, knihy, televíznu reláciu, formačné kurzy a animátorskú školu, aby generácia KIOBK mala vždy kde čerpať.