Život v godzone school nie sú len víkendy plné prednášok, ale i budovanie vzájomných vzťahov, čas chvál a modlitieb, či praktické skúsenosti potrebné pre animátorov. Prinášame vám rozhovor s niektorými účastníkmi prvého ročníka godzone school.