Popis krokov:


Ak ste zamestnanec:


1.  Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane"
3. Stiahnite si vyhlásenie o darovaní 2% z dane s našimi údajmi tu!
4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu so sumou, ktorú chcete poukázať
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Povrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrád podľa Vášho bydliska


Časové lehoty:


15. 2. 2017 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 3. 2017 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
30. 4. 2017 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


Údaje do údajov o prijímateľovi:

IČO: 42195233
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: “SP”
Sídlo: Mirka Nešpora 7, 962 31 Sliač


Ak ste právnická osoba, kliknite sem

Ak ste fyzická osoba, a podávate si daňové priznanie sami, kliknite sem